Bibliografía

Strategies for coping with cognitive impairments of clients in supported employment.

McGurk, S. R., & Mueser, K. T. (2006). Strategies for coping with cognitive impairments of clients in supported employment. PsychiatrServ, 57(10), 1421-1429.

Supported Employment: Applying the Individual Placement and Support (IPS) Model to Help Clients Compete in the Workforce: Hazelden.

Swanson, S. J., & Becker, D. R. (2011). Supported Employment: Applying the Individual Placement and Support (IPS) Model to Help Clients Compete in the Workforce: Hazelden.

Supported Employment: A practical guide: Dartmouth Psychiatric Research Center

Swanson, S. J., & Becker, D. R. (2013). Supported Employment: A practical guide: Dartmouth Psychiatric Research Center.

Guía para la integración laboral de personas con trastorno mental.

Hilarión, P; Koatz, D. Guía para la integración laboral de personas con trastorno mental. Fundació La Caixa. 2012 

Diccionari de competències transversals per a la inserció laboral de persones amb especials dificultats
Diccionari de competències transversals per a la inserció laboral de persones amb especials dificultats.

Fundació Pere Tarrés. Gener de 2014.
 
Ver PDF
Tècniques d’anàlisi de competències professionals I

Tècniques d’anàlisi de competències professionals I
Fonaments metodològics. Marta Colomé Camon.

Ver PDF

Proposta metodològica d’inserció laboral per a joves

Proposta metodològica d’inserció laboral per a joves
Entitats Catalanes d’Acció Social 2012.

Ver PDF

Observatorio sobre discapacidad y mercado de trabajo en España

ODISMET

Fundación ONCE